Tracks
1. Himig, Pt. 1
2. Himig, Pt. 2
3. Himig, Pt. 3
4. Himig, Pt. 4
5. Himig, Pt. 5
6. Himig, Pt. 6
7. Himig, Pt. 7
8. Himig, Pt. 8
9. Himig, Pt. 9
10. Himig, Pt. 10
11. Himig, Pt. 11
12. Himig, Pt. 12
13. Himig, Pt. 13
14. Himig, Pt. 14
15. Prusisyon sa Linggo ng Palaspas
16. Huwebes Santo: Paghuhugas ng mga Paa
17. Biyernes Santo:Hango sa mga Awit sa Pagpaparangal sa Krus na Banal
18. Biyernes Santo ng Pagpapakasakit ng Panginoong Hesus
19. Pagpapahayag na Ngayo’y Pasko ng Pagkabuhay

20. Pag-ibig Mo, Ama