Showing all 1 result

  • Ang Pista ng Sambayanan

    A project with the Manila Archdiocesan Ministry on Music in the Liturgy. This is the new mass setting in Filipino. Mga Awiting Filipino para sa Banal na Misa sa pagdiriwang ng ikaanimnapung Anibersaryong Pagtatalaga ng Katedral ng Maynila. Musika ni … Read More

    not rated  250.00
    • USD: 4.94$